Creșterea globală va atinge un nivel de 2,7% pe măsura ce perspectivele se îmbunătăţesc

Exportatorii de mărfuri îşi revin progresiv după scăderea recentă a preţurilor WASHINGTON, 4 iunie 2017— Banca Mondială preconizează o consolidare a creşterii economice de 2,7% în 2017 pe măsură ce revenirea producţiei şi comerţului, creşterea nivelului de încredere în piaţă şi stabilizarea preţurilor mărfurilor vor permite relansarea creșterii piețelor emergente exportatoare de mărfuri și a economiilor în curs de dezvoltare.  Conform raportului Global Economic Prospects al Băncii Mondiale, din iunie 2017, creșterea economică a economiilor avansate va ajunge la un nivel de 1,9% în 2017, aspect de care vor beneficia și partenerii comerciali ai acestor ţări. Condiţiile de finanţare globale rămân favorabile, iar prețurile mărfurilor s-au stabilizat. În acest context al îmbunătățirii la nivel internațional, creșterea economică a piețelor emergente şi a economiilor în curs de dezvoltare va atinge un nivel de 4,1% în 2017 comparativ cu 3,5% în 2016. Creşterea economică în rândul celor şapte cele mai mari economii emergente este preconizată a se îmbunătăți și va depăși media pe termen lung până în 2018. Redresarea economică în aceste ţări ar trebui să aibă efecte pozitive semnificative pentru creșterea în alte economii emergente și în economiile în curs de dezvoltare, cât și la nivel global.  Totuși, riscurile substanțiale aduc o perspectivă sumbră. Noile restricţii comerciale ar putea afecta revenirea mult așteptată a comerțului global. Incertitudinile constante în domeniul politicilor ar putea reduce nivelul de încredere şi investiţiile. În ciuda volatilităţii financiare extrem de scăzute a pieţei, o reevaluare bruscă a pieței în ceea ce priveşte riscurile conexe politicilor sau ritmul de normalizare a politicii monetare privind economiile avansate ar putea provoca turbulenţe financiare. Pe termen mai lung, productivitatea redusă şi creşterea investiţiilor ar putea afecta perspectivele de creştere pe termen lung apieţelor emergente şi economiilor în curs de dezvoltare, ce sunt elemente cheie pentru reducerea sărăciei. „Mult prea mult timp lupta împotriva sărăciei a înregistrat un progres încetinit din cauza creşterii economice reduse, drept urmare este încurajator să observăm acum economia globală dobândind o poziţie mai fermă,” a declarat Preşedintele Grupului Banca Mondială Jim Yong Kim. „Având în vedere revenirea fragilă ce are loc în momentul de faţă, ţările ar trebui să fructifice momentul pentru a întreprinde reforme instituţionale şi ale pieţei care pot atrage investiții private ce pot contribui la creșterea pe termen lung. Totodată, ţările trebuie să continue să investească în oameni şi să îmbunătățească gradul de rezistenţă la provocărileexistente, inclusiv schimbările climatice, conflicte, strămutarea forțată, foametea și bolile.” Descărcaţi raportul Global Economic Prospects din iunie 2017. Raportul evidenţiază îngrijorarea cu privire la nivelul de îndatorare și deficitele din piețele emergente şi economiile în curs de dezvoltare, prezentând perspectiva în care o creştere bruscă a ratelor dobânzilor sau condițiile de contractare a împrumuturilor ar putea fi dăunătoare. La finalul anului 2016, datoria publică a depăşit nivelul anului 2007 cu peste 10 puncte procentuale din PIB, în peste jumătate din piețele emergente şi economiile în curs de dezvoltare, iar echilibrele fiscale s-au deteriorat comparativ cu nivelul anului 2007 cu peste 5 puncte procentuale din PIB în o treime din respectivele ţări. „Vestea bună este revenirea activităţii de comerţ” a declarat Economistul Şef al Băncii Mondiale Paul Romer. „Aspectul îngrijorător este că investițiile continuă să aibă un nivel redus. Drept urmare, prioritizăm acordarea de împrumutări proiectelor care pot atrage investiţii din sectorul privat.” Un aspect pozitiv este redresarea creşterii comerţului la 4% după valoarea redusă de 2,5%, ce a fost atinsă în timpul crizei financiare de anul trecut. Raportul evidenţiază o zonă de slăbiciune a comerţului global, comerţului în rândul firmelor ce nu sunt conectate prin forme de proprietate. În ultimii ani comerţul prin canalele de externalizare a avut o încetinire mult mai mare decât comerțul intrafirme. Acest aspect ne readuce în perspectivă importanța unei rețele globale de comerț sănătoasă pentru firmele mai puţin integrate, ce reprezintă majoritatea întreprinderilor. „După o încetinire prelungită, accelerarea recentă a activităţii în unele dintre cele mai mari pieţe emergente reprezintă o evoluție pozitivă pentru creșterea în regiunile din care acestea fac parte și pentru economia globală,” a declarat Directorul pentru Perspective de Dezvoltare Economică Ayhan Kose. „Acum este momentul ca pieţele emergente şi economiile în curs de dezvoltare să îşi evalueze vulnerabilităţile şi să consolideze rezervele de politici împotriva şocurilor adverse.” Perspective regionale: Asia de Est și Pacific: La nivel de regiune, creșterea economică va atinge nivelul de 6,2% în 2017 şi 6,1% în 2018, pe măsură ce încetinirea treptată din China este compensată de către creşterea generată de o revenire a exportatorilor de mărfuri şi de creşterea accelerată din Tailanda. Creșterea în China va încetini, atingând nivelul de 6,5% anul acesta şi 6,3% în 2018. Excluzând China, regiunea are o dezvoltare ceva mai rapidă, atingând nivelul de 5,1% în 2017 şi 5,2% în 2018. Este preconizat faptul că Indonezia va avea o creştere de 5,2% în 2017 şi 5,3% în 2018, pe măsură ce efectele consolidării fiscale se disipează şi pe măsură ce activitatea privată începe să îşi revină, sprijinită într-o manieră modestă de creșterea prețurilor mărfurilor, îmbunătățirea cererii externe și încrederea crescută ca urmare a reformelor. Creşterea din Filipine va avea un nivel stabil de 6,9% anul acesta şi anul viitor, fiind generată de către redresarea investițiilor publice și private. În mod similar, Tailanda ar trebui să menţină un nivel de 3,2% în 2017, cu o creștere la 3,3% anul viitor, sprijinită de investiţii publice mai mari şi redresarea consumului privat. Europa şi Asia Centrală: Creşterea în Europa şi Asia Centrală va atinge nivelul de 2,5% în 2017 şi 2,7% în 2018, fiind sprijinită deredresarea continuă a exportatorilor de mărfuri şi corectarea riscurilor geopolitce şi a incertitudinii politicilor naționale în rândul economiilor dezvoltate din regiune. Rusia va avea o creştere de 1,3% în 2017, după o recesiune de doi ani şi de 1,4% în 2018, creşterea fiind sprijinită deîmbunătățirea consumului. Kazakhstan va avea o creștere ce va atinge nivelul de 2,4% în cursul acestui an şi 2,6% în 2018 pe măsura consolidării prețurilor petrolului și ca urmare a unei politici macroeconomice de adaptare care să sprijine activitatea economică. În rândul economiilor importatoare de mărfuri, Turcia va avea o creştere de 3,5% în 2017, fiind sprijinită de politici fiscale de adaptare, și de 3,9% în 2018, pe măsură ce incertitudinea se va reduce, turismul îşi va reveni, iar bilanţurile întreprinderilor se vor îmbunătăţi. America Latină şi Caraibe: Este preconizat faptul că în America Latină și Caraibe creșterea va atinge nivelul de 0,8% în 2017, pe măsură ce Brazilia şi Argentina ies din recesiune și prețurile mai mari ale mărfurilor sprijină exportatorii agricoli şi de energie. Brazilia va avea o creştere de 0,3 în 2017, cu un punct maxim de creştere de 1,8% în 2018, în timp ce în Argentina creșterea preconizată este de 2,7% anul acesta. În Mexic, creșterea va avea un nivel moderat de 1,8% în 2017, în principal ca urmare a reducerii investiţiilor, datorată incertitudinii politicilor economice ale SUA, înainte de atingerea nivelului de 2,2% anul viitor. Creșterea preconizată a prețurilor metalelor va ajuta Chile, acolo unde producţia de cupru ar trebui să aibă o revenire după o perioadă de grevă. Este preconizat faptul că în Chile creşterea va avea o accelerare modestă de 1,8% în cursul acestui an şi 2% anul viitor. În Caraibe dezvoltarea turismului evidenţiază o accelerare preconizată a creșterii de 3,3% în 2017 şi de 3,8% în 2018.   Orientul Mijlociu şi Africa: Creşterea în regiune va scădea la 2,1% în 2017 deoarece impactul advers al Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol de a reduce producţia exportatorilor de petrol este mai puternic decât îmbunătăţirea condiţiilor pentru importatorii de petrol. Creșterea va atinge nivelul de 2,9% în 2018, pornind de la premisa reducerii tensiunilor geopolitce și creșterea prețurilor petrolului. Creşterea în Arabia Saudită, cea mai mare economie din regiune, va atinge nivelul de 0,6% ca urmare a scăderii producției, înainte de a atinge nivelul de 2% în 2018. Republica Islamică Iran se confruntă cu o încetinire atingând nivelul de 4% înainte de o creștere modestă la 4,1% în 2018, deoarece capacitatea de producție a petrolului și dificultatea accesării finanţării au un impact asupra dezvoltării țării. Economia Egiptului va avea o creştere moderată în cursul exercițiului bugetar curent, înainte de a se îmbunătăți în mod constant pe termen mediu, fiind spriinită de implementarea reformelor privind mediul de afaceri şi competitivitatea îmbunătăţită. Asia de Sud: Creşterea în regiune va atinge 6,8% în 2017 și se va îmbunătăți atingând nivelul de 7,1% în 2018, evidențiind o dezvoltare durabilă a cererii naționale şi a exporturilor. Excluzând India, creșterea regională va fi menținută la 5,7%, atingând nivelul de 5,8%, în timp ce creșterea va fi îmbunătățită în Bhutan, Pakistan și Sri Lanka, având un ritm mai redus în Bangladesh şi Nepal. Este preconizat faptul că India va avea o accelerare la 7,2% în anul fiscal 2017 (1 aprilie 2017 – 31 martie 2018) şi 7,5% în următorul an fiscal. Este preconizat faptul că Pakistanul va atinge un nivel de 5,2% în anul fiscal 2017 (1 iulie 2016 – 30 iunie 2017) şi de 5,5% în următorul an fiscal, evidențiind o creștere a nivelului investițiilor private, creșterea furnizării de energie şi securitate îmbunătăţită. Creşterea în Sri Lanka va avea o accelerare de 4,7% în 2017 şi 5% în 2018, pe măsură ce programele instituţiei financiare internaţionale sprijină reformele economice şi stimulează competitivitatea sectorului privat. Africa Sub-Sahariana: Creşterea economică în Africa Sub-Sahariană este preconizată să atingă un nivel de 2,6% în 2017 și 3,2% în 2018, în condiţiile creşterii moderate a preţurilor la mărfuri şi avansarea reformelor pentru combaterea dezechilibrelor macroeconomice. Totuşi, producţia per cap de locuitor este preconizată să aibă o scădere de 0,1% în 2017 şi o creştere modestă de 0,7% în perioada 2018-2019. Cu aceste niveluri, creşterea va fi insuficientă pentru a atinge obiectivele de reducere a sărăciei la nivelul regiunii, în special în cazul în care constrângerile către o creştere mai viguroasă persistă. Este preconizat faptul că în Africa de Sud creșterea va atinge nivelul de 0,6% în 2017 şi 1,1% în 2018.  Nigeria va ieşi din recesiune și va atinge un nivel de creștere de 1,2% în 2017, îndreptându-se către 2,4% în 2018. Este anticipat faptul că în țările care nu utilizează resursele în mod intensiv cererea va fi una constantă, sprijinită de investiţiile în infrastructură, sectoarele de servicii flexibile și revenirea producției agricole. Etiopia va avea o creştere de 8,3% în 2017, Tanzania de 7,2%, Coasta de Fildeş de 6,8% şi Senegal de 6,7%.  

Etiquetado en
Seguir leyendo
 • Colombia: Deputy Director for Programs

  Organization: International Rescue Committee
  Country: Colombia
  Closing date: 01 Apr 2019

  BACKGROUND:

  The International Rescue Committee (IRC) responds to the world’s worst humanitarian crises and helps people whose lives and livelihoods are shattered by conflict and disaster to survive, recover, and gain control of their future. Founded in 1933 at the request of Albert Einstein, the IRC works with people forced to flee from war, conflict and disaster and the host communities which support them, as well as those who remain within their homes and communities. At work today in over 40 countries and 22 U.S. cities, we restore safety, dignity and hope to millions who are uprooted and struggling to endure. The IRC leads the way from harm to home.

  IRC COLOMBIA

  A combined two decades of economic mismanagement, a drop in oil prices, and the deterioration of democratic institutions has resulted in a humanitarian crisis inside Venezuela. Insecurity has manifested following protests in April 2017 against the president and his government, particularly for failing to address the growing inflation rate which lead to large-scale food insecurity. The demonstrations were initially peaceful but grew in severity of violence as time passed. Venezuela’s economic devastation worsened in the last half of 2017. This caused a massive migration of Venezuelans into neighboring Colombia in search of affordable food, medicine and work. The number of Venezuelans living in Colombia has increased to more than one million people.

  In response, the IRC has launched emergency programming in Colombia, focusing on an integrated response involving child protection, women’s protection and empowerment activities, primary and reproductive healthcare, and cash transfer programming. The IRC is in the process of delivering these and future activities directly in Colombia, and in partnership with local civil society organizations in Venezuela. In Colombia, IRC currently has operations in Cucuta, and Medellin, and is soon to expand to Bogota and Barranquilla.

  Length of Assignment: 2 years

  PLEASE SUBMIT AN ENGLISH CV.

  JOB OVERVIEW/SUMMARY:

  The position of Deputy Director of Programs (DDP) is a member of the Senior Management Team and is integral to the successful implementation of IRC’s programs in Colombia. Working under the direction of the Country Director (CD), the DDP is responsible for overall program direction and implementation within the program framework, government policies and strategies, and in compliance with donor regulations, specifically in the areas of a) grant management b) program development, quality and implementation c) day-to-day representation with donor agencies and local and international stakeholders, and d) Monitoring, evaluation, accountability, and learning.

  The DDP will spearhead the development and execution of the Country Strategic Plan and also be responsible for supervising the Health, Child Protection, Women’s Protection and Empowerment, Economic Recovery and Development and Grants Coordinator. This position will work closely and collaboratively with the different departments within the country program, the IRC technical advisors and the IRC Emergency Unit.

  The DDP will be based in Bogota, Colombia, with frequent travel to Cucuta, Medellin, Barranquilla, and any other national sites in Colombia where IRC designs and develops programming.

  MAJOR RESPONSIBILITIES:

  Program Strategy, Design and Fundraising

  • Lead the operationalization of the current IRC Colombia response strategy and actively engage in strategic planning processes for the longer term.
  • Ensure, with Coordinators, and HQ-based Technical Unit staff, that project design reflects IRC program quality standards and industry best practices.
  • Lead efforts for sustainable program growth, proactively identifying opportunities for new programming initiatives and emphasizing multi-year funding to support them.
  • Provide leadership support to the program and grants teams to develop competitive, evidence-based and cost-effective funding applications.
  • Provide guidance, strategies and tools to ensure that program choices are based on needs assessment findings (primary & secondary data) and analysis, input from communities, a thorough understanding of context, technical best practices, and operational viability.
  • Formulate integrated program initiatives so that technical sectors complement each other and promote mainstreaming of protection principles and gender-responsive approaches.

  Program Management – Implementation, Monitoring and Evaluation

  • Provide overall leadership and management of IRC Colombia program portfolio, ensuring strategically coherent program direction, well-managed growth, and compliance with IRC and donor regulations.
  • Continually seek out ways to build the capacities of the program team members, individually and collectively.
  • Ensure that detailed, realistic and feasible project implementation plans are developed, and modified as needed, in collaboration with the Program Coordinators and Operations team.
  • Coordinate with other members of the Senior Management Team on appropriate management, compliance and performance standards, as well as effective systems for budget management, knowledge management and risk management.
  • Support programming staff to collect, document and disseminate lessons learned and best practices, incorporating these into new project designs.
  • With program staff, develop effective and appropriate M&E plans, including methodologies and tools to strengthen the quality of data collection, analysis and reporting.
  • Review M&E and accountability data with program staff to identify and address areas for operational improvement.

  Grants Management

  • Provide strategic direction in terms of development of a funding strategy, widening and strengthening donor base, ensuring quality grants management, ensuring compliance with donor requirements, ensuring quality information management related to programs/ grants, and supporting directly in all aspects of the proposal development and reporting processes.
  • Supervise all internal, external and reporting with programs and finance, ensuring high-quality, well-written and timely reports meeting donor and IRC and partner requirements; conduct thorough reviews and/or revisions of all external reports compiled by the Grants Coordinator.
  • Ensure that Program Coordinators and Grants Senior Manager conduct routine monitoring visits to implementation sites to ensure donor compliance and quality program implementation.
  • Coordinate with the Program Coordinators and Grants and Finance teams to ensure sound budget management, expense control and timely contractual documentation.
  • Support the Grants Senior Manager to lead Grant Opening and Grant Closing Meetings with all relevant department and units and to ensure they take place on time. Also ensure that programming staff are well trained to properly manage project budgets.
  • Ensure that the program coordinators review BvAs on a regular basis; provide leadership and management support to ensure effective monthly grant review meetings.
  • Mitigate any potential risk by collaborating with the Finance Department to ensure that programming staff fully understand financial and administrative processes involved in project budget cycles.

  External Representation and Advocacy

  • Develop a sound understanding of the IRC’s programs to be able to professionally represent the IRC to implementing partners, the government and donors;
  • Assist the Country Director developing strong relationships with donors, assisting with visits and in the development of appropriate advocacy actions;
  • Forge and maintain solid cooperation with partner organizations through regular communication, cooperation and, where appropriate, joint decision-making.
  • Act as the focal point for program-related communication between IRC country programs in the region and worldwide offices.
  • Identify funding opportunities and track them in collaboration with the technical teams.
  • Oversee programmatic inputs to advocacy efforts both in-country and globally.

  Staff Management and Development

  • Provide guidance and supervision to the technical coordinators, M&E Manager, the grants senior manager, information officers; to discuss job expectations, set objectives and provide appropriate and timely feedback on performance of direct reports, including timely implementation of performance management system.
  • Create a supervisory environment focused on the achievement of team and individual results that emphasizes the importance of learning, productivity, accountability and openness
  • Adhere to IRC’s performance management system, providing regular, timely and thoughtful coaching, feedback, performance assessment, and professional development for all direct reports, while making sure that they do the same for their direct reports.
  • Build capacities of programming staff in key project management principles, tools and approaches and ensure that these new skills are utilized on the job.
  • Manage recruitment, hiring and development of high-performing national staff to assume greater levels of responsibility.
  • Provide leadership support for the successful implementation of and adherence to the IRC Global HR Operating Policies and Procedures.

  PROFESSIONAL STANDARDS

  The IRC and IRC staff must adhere to the values and principles outlined in IRC Way – Standards for Professional Conduct. These are Integrity, Service, and Accountability. In accordance with these values, the IRC operates and enforces policies on Beneficiary Protection from Exploitation and Abuse, Child Safeguarding, Anti Workplace Harassment, Fiscal Integrity, and Anti-Retaliation.

  As a leader you will be placed in a position of trust. To maintain that trust, you are expected to always:

  • Lead by example and be a positive role model to others.
  • Promote awareness of the IRC’s standards and make sure those you supervise are equipped with the knowledge and resources they need to comply with them.
  • Monitor conduct of those you supervise and take responsibility for activities that occur under your supervision.
  • Be responsive to anyone who raises an ethics or compliance concern and make sure matters are resolved in a fair and appropriate manner.

  KEY WORKING RELATIONSHIPS

  • Country Director, Colombia and Venezuela
  • Other Colombia-based staff, including operations, finance, and grants
  • Technical Advisors (based globally) and any roster staff required to support program staff inside Venezuela
  • Awards Management Unit to support all compliance and reporting for partners, as well as proposals
  • Global Supply Chain to procure goods and support partners to procure
  • Communications and Advocacy units to support any key messages at external meetings
  • Global Security to support any risk analysis and mitigation
  • Emergency Unit

  REQUIREMENTS

  Master’s degree in Development Studies, International Relations, Social Sciences or a similar field;

  Minimum eight years of management experience working in a humanitarian or development setting with a minimum of five years of INGO program management experience.

  Experience in managing protection, ERD and/or health, and experience working in partnership with local organizations, is strongly desired.

  Proven ability to develop winning proposals to public and private-sector donors;

  Familiarity and experience with US and European, donors;

  Previous experience managing programs financed by US government agencies, DFID, EU, foundations and private donors a must, with previous experience in competitive environments a plus.

  Proven ability to manage projects to completion on time, within budget, and with the anticipated results.

  Ability to respond to multiple priorities in a timely manner, producing high-quality outcomes.

  Demonstrated successful leadership experience with a multi-disciplinary team in a cross-cultural setting, including active mentoring and coaching. Strong leadership, motivational and team-building skills;

  Proven fluency in English and Spanish a must

  How to apply:

  https://rescue.csod.com/ats/careersite/jobdetails.aspx?site=1&c=rescue&id=3988

 • Colombia: Oficial Grants

  Organization: Save the Children
  Country: Colombia
  Closing date: 10 Mar 2019
  TITULO DEL PUESTO: Oficial Grants

  EQUIPO/PROGRAMA: Desarrollo de programas y Calidad

  UBICACION: Bogotá

  GRADO: 4 – oficiales

  Tipo de Contrato: Término Definido a 31 de dic…

 • Brazil: Corporate Alliances Acquisition Associate, GS-6, Brasília, Brazil post# 109567

  Organization: UN Children’s Fund
  Country: Brazil
  Closing date: 07 Mar 2019

  UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. To save their lives. To defend their rights. To help them fulfill their potential.

  Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, every day, to build a better world for everyone.

  And we never give up.

  For every child, make a difference

  The Corporate Partnerships team has ambitious fundraising targets and outcomes to be reached based on market potential and building on successful results of 2018. Our aim and vision are to develop, manage and enhance the fundraising potential of working with businesses in Brazil and a core part of achieving this vision is the Corporate Alliances (CA) acquisition team (new business).

  After review, additional resource is being created to support the Acquisition (new business team) to embrace the new fundraising challenges and to reach the extra income success. The Corporate Alliances Acquisition Associate will support the CA Acquisition (new business) team with a strategic focus on customer engagement and cause related marketing (CRM) alliance models. The role will have the objective to support the leverage of the flexible or non-fixed income fundraising potential to support both, the local and global UNICEF Programme.

  For further information, please visit www.unicef.org.br

  How can you make a difference?

  Under the supervision of the Corporate Fundraising Officer (Acquisition), the Acquisition Associate will undertake supporting tasks for new business such as:

 • Assist in specifying the pipeline and building corporate alliances focused on customer engagement and cause related marketing (CRM) models, but not exclusively in those formats.
 • Support in the initial preparation of proposals with the new business team.
 • Assist on the implementation of the alliances and on reaching planned results.
 • Join our team to be responsible for:

  1) Implementation of corporate alliances focused on customer engagement and cause related marketing (CRM) models and other acquisition campaigns:

 • Continuously map new corporate partnership opportunities, initiate contact with the companies’ focal points, and participate in the alliances’ prospecting processes;
 • Proceed with the Geneva clearance process on potential and current donor companies on a weekly basis;
 • Prepare and internally/externally approve the partnership contract; and keep corporate prospection planning documents update;
 • Follow up the delivering of annual reports to the partners and support in the negotiation of renewal focusing on the best results for UNICEF;
 • Support the planning and implementation processes of the corporate alliances campaigns by following up the milestones and results of it in collaboration with Market Services team;
 • Approach partners during emergency campaigns to explore additional fundraising opportunities;
 • Continuously research and test new and innovative ways of work to improve quality in results and to simplify procedures of processing the donations;
 • Monthly searching about competitors’ corporate alliances mechanisms and good practices, evaluating replicability;
 • Fortnightly, support plan and project pitches and campaigns with Marketing Services support and other related areas, including outsourced agencies.
 • 2) Suppliers relationship:

 • Assist and support in developing, drafting and maintaining contract information, monitoring reports and relationships with current and new providers involved in the corporate alliances through UNICEF;
 • Assist the development of new providers and follow up biding processes with Operations Sector / RM&P Associate as required;
 • Ensure that the providers’ payments are due and delivered on time.

 • 3) Monitoring and Evaluation:

 • Monitor and support the implementation of the corporate alliances campaigns to target audiences and participate in the evaluation of their impact. Monitor and evaluate the use and effectiveness of each campaign materials/channels;
 • Support and monitor the level of fulfilment and success in donations processing, by analyzing and studying the best way to improve it;
 • Conduct the target and results analysis and control. Continuously monitoring campaign goals and marketing metrics related to customer engagement;
 • Compile lessons learned and support the review of successful and unsuccessful campaigns.

 • 4) Assignments of additional administrative duties and responsibilities:

 • Map potential companies from different segments and support on organizing the list of priority companies to be reached and prospected on a monthly basis;
 • Research about the prospected companies and support the evaluation of fundraising opportunities;
 • Assist the preparation of periodical corporate alliances fundraising reports, monitor and maintain control of records and results;
 • Develop, organize and maintain up-to-date data, information, record documents and control plans for the monitoring of project implementation; maintains library of corporate alliances reference materials.

 • To qualify as an advocate for every child you will have…

 • Completion of secondary education preferably supplemented by technical or university courses related to the work of the organization. A University degree is desirable (Business Administration, International Relations, Economics or Marketing);
 • At least six years of professional experience related to corporate fundraising, clients’ engagement, partnership development, or marketing;
 • Experience in retail sales is an asset
 • Fluency in Portuguese and English. Knowledge of Spanish will be considered as an asset
 • For every Child, you demonstrate

  UNICEF’s core values of Commitment, Diversity and Integrity and core competencies in Communication, Working with People and Drive for Results.

  The technical competencies required for this post are Relating and networking (I), Persuading and influencing (II), Planning and organizing (I) and Following Instructions and Procedures (II)

  View our competency framework at

  http://www.unicef.org/about/employ/files/UNICEF_Competencies.pdf

  UNICEF is committed to diversity and inclusion within its workforce, and encourages all candidates, irrespective of gender, nationality, religious and ethnic backgrounds, including persons living with disabilities, to apply to become a part of the organization.

  UNICEF has a zero-tolerance policy on conduct that is incompatible with the aims and objectives of the United Nations and UNICEF, including sexual exploitation and abuse, sexual harassment, abuse of authority and discrimination. UNICEF also adheres to strict child safeguarding principles. All selected candidates will, therefore, undergo rigorous reference and background checks, and will be expected to adhere to these standards and principles.

  Remarks:

  Only shortlisted candidates will be contacted and advance to the next stage of the selection process.

  Candidates must be Brazilian citizens or have a valid work permit.

  All candidates who wish to apply to this Vacancy Announcement are requested to prepare and submit their application in English.

  How to apply:

  UNICEF is committed to diversity and inclusion within its workforce, and encourages qualified female and male candidates from all national, religious and ethnic backgrounds, including persons living with disabilities, to apply to become a part of our organization. To apply, click on the following link http://www.unicef.org/about/employ/?job=520028